Yardımcı Bileşenler

 

Bu bileşenler genelde adi camın formülüne girmezler, ancak değişik cam türlerinde değişik etkiler sağlamak üzere kullanılan oksitlerdir. 
Mesela: 

Mangan dioksit (MnO2) camın rengini açar, 

Arsenik (As2O3) renk verir, saflaştırır, 

Sülfür (Na2SO4) redükleyicidir, 

Potasyum nitrat (KNO3) camın saydamlığını giderir.